पोखरा ११ को ८ सय मतगणना हुदा यस्तो आयो परिणाम#NepalVotes #Pokhara

पोखरा, ४ जेठ /पोखरा ११ को ८ सय मतगणना हुदा यस्तो आयो परिणाम

मेयर
काग्रेस ३२८
एमाले ३७५

उपमेयर
काग्रेस ३३५
एमाले ३२७

वडा अध्यक्ष
काग्रेस ३२९
एमाले ३३६

मेयर

वडा रामजी मान ब
1 831 1065
2 828 680
3 927 755
4 872 574
5 1168 1823
6 1676 1253
7 1028 1373
8 1638 1840
9 १३०३ १०४९
१० २६५ ३१२
११ ३२८ ३७५
जम्मा १०८६४ ११०९९

उपमेयर

सरस्वती मञ्जु
846 1054
759 617
883 650
663 486
1023 1780
1118 1349
934 1352
1572 1801
११३५ ९६८
३०९ २६५
३३५ ३२६
९५७७ १०६४८
कमेन्टहरु
Loading...