पोखरा महानगरमा मानबहादुरलाई पछि राम्जी #NepalVotes #Pokhara

पोखरा, ३ जेठ/पोखरा महानगरमा मानबहादुरको अग्रता कायमै

वडा कांग्रेस मेयर

रामजी

कांग्रेस उपमेयर

सरस्वती

एमाले मयेर

मानबहादुर

 एमाले उपमेयर मन्जु
८३१ ८४६ १०६५ १०५४
८२८ ७५९ ६८० ६१७
९२७ ८८३ ७५५ ६५०
८७२ ६६३ ५७४ ४८६
११३१ १००० १७७७ १७३८
८६४ ६३८ ७९५ ६६१
४६० ४२५ ४९९ ४८२
६१८ ५९३ ७६३ ७६३
जम्मा ६५३१ ५८०६ ६६४३ ६३४१
कमेन्टहरु
Loading...