पोखरामा बैशाख ६ गते शक्ति ग्यास बाड्ने कुन कुन ठाउँमा समेत

पोखरा, ५ बैशाख/पोखरामा बैशाख ६ गते शक्ति ग्यास वितरण गर्ने भएको छ ।

ज्ञ सिटी टे«ड्र्स एण्ड भाडा सेन्टर हस्पिटलचोक 12
द्द के.डि किराना स्टोर्स हस्पिटलचोक 15
घ गौतम किराना पसल हस्पिटलचोक 8
द्ध सुवेदी भोजनालय हस्पिटलचोक 8
छ बराल सपिङ्ग सेन्टर भद्रकाली 10
ट देउराली सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 12
ठ दिवाकर किराना पसल हस्पिटलचोक 5
ड अमित सपिङ्ग सेन्टर हस्पिटलचोक 8
ढ आरती भेटेनरी सप्लायर्स हस्पिटलचोक 50
ज्ञण् किसान कृर्षि सामाग्री सेवा भण्डार काहुँखोला 30
ज्ञज्ञ रबि सुवोध स्टोर्स काहुँखोला 15
ज्ञद्द हिराकाजी स्टोर्स काहुँखोला 40
ज्ञघ हिरा किराना स्टोर्स गौडामुख 60
ज्ञद्ध पवन स्टोर्स धारापानी 10
ज्ञछ कोईराला स्टोर्स महेन्द्रपुल 10
ज्ञट धमला प्रिति किराना पसल औधोगिक क्षेत्र 14
ज्ञठ सुजिना किचन कर्नर चाउथे 30
ज्ञड तनहुँ थानी माई स्टाफ होटल चाउथे 12
ज्ञढ सुमित्रा रेष्टुरेन्ट(स्टाफ होटल) चाउथे 12
द्दण् सुरेन्द्र स्टोर्स रामबजार 30
द्दज्ञ सम्झना सपिङ्ग सेन्टर रामबजार 20
द्दद्द लौसीबोट सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 20
द्दघ पुष्प स्टोर्स फुलवारी 28
द्दद्ध किशोर किराना पसल फुलवारी 40
द्दछ सोनल किराना स्टोर्स फुलवारी 15
द्दट कल्याणी स्टोर्स फुलवारी 15
द्दठ भगवती सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 20
द्दड सिद्धिविनायक सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 20
द्दढ रजिंत कोल्ड स्टोर्स महेन्द्रपुल 10
घण् सरु सरोज तिवारी किराना पसल नदिपुर 14
घज्ञ अधिकारी किराना पसल नदिपुर 14
घद्द नेत्र किराना पसल नदिपुर 14
घघ डि आर कंडेल किराना स्टोर्स नदिपुर 14
घद्ध कृष्ण स्टोर्स नदिपुर 14
घछ छाँया किराना स्टोर्स नदिपुर 18
घट हाम्रो अमित सप्लायर्स दिप 22
घठ दिप अस्मिता स्टोर्स दिप 14
घड रोशन दाना उद्योग बाटुलेचौर 20
घढ मनिष किराना पसल बाटुलेचौर 50
द्धण् बस्नेत किराना स्टोर्स बाटुलेचौर 17
द्धज्ञ भण्डारी खाद्य उधोग लामाचौर 28
द्धद्द पौडेल स्टोर्स लामाचौर 17
द्धघ बानिया टे«डर्स लामाचौर 70
द्धद्ध धुब्र राईस मिल लामाचौर 12
द्धछ थापा किराना पसल लामाचौर 20
द्धट गण्डकी बोडिङ्ग स्कूल लामाचौर 15
द्धठ संकल्प राईस मिल मझेरीपाटन 30
द्धड हाम्रो स्टोर्स मझेरीपाटन 35
द्धढ अमर मेडिकल हल मझेरीपाटन 10
छण् शुभ सन्ध्या एण्ड सचिना स्टोर्स मझेरीपाटन 20
छज्ञ बानिया किराना स्टोर्स मझेरीपाटन 28
छद्द देव किराना पसल भेडिफारम 30
छघ गलेश्वर किराना पसल भेडिफारम 16
छद्ध रामेश्वर स्टोर्स भेडिफारम 30
छछ अजित गुरुङ्ग किराना पसल टुटुङ्गा 15
छट गोविन्द एण्ड सन्स टे«डर्स टुटुङ्गा 15
छठ ज्ञानू किराना पसल टुटुङ्गा 14
छड शरद टे«डर्स बनविज्ञान 20
छढ लिला स्टोर्स नयाँगाउँ 54

कमेन्टहरु
Loading...