पोखरामा चैत २४ गते बाबा ग्यास बाड्ने (कुन कुन ठाउँमा समेत )

पोखरा, २३ चैत/ पोखरामा चैत २४ गते बाबा ग्यास बाड्ने भएको छ ।

सल्यानी पौडेल ग्यास सप्लायस मालेपाटन 100
शिवशक्ति ग्यास सप्लायर्स नदिपुर 64
दिपज्याती सृजनाचोक 6
रेशमलाल तेर्सापट्टी 4
असिम आशिष किराना पालिखेचोक 10
गोपाल कोल्ड स्टोर साघुमुख 5
रमेश श्रेष्ठ किराना गैरापाटन 10
ललिक एण्ड सुसिल किराना तेर्सापट्टी 10
समिर कोल्ड स्टोर्स पराजुलीमार्ग 6
घ इमान इच्छा सप्लायर्स वगर 30
सुदिप किराना रानीपौवा 15
अधिकारी कोल्ड स्टोर्स भद्रकाली 15
जिग्सा किराना स्टोर्स वगर 5
पौडेल किराना वगर 5
प्रभा राईस मिल वगर 8
प्रभिन जनरल स्टोर्स वगर 5
अमन किराना स्टोर्स वगर 5
गुरुङ्ग किरना स्टोर्स 5
विसाउनी किराना स्टोर्स 7

शुभम वास्तोला किराना चाउथे 56
छ युवराज प्रोभिजनल स्टोर्स मोहरियाटोल 27
एस ओ एस किराना प्रस्र्याङ्ग10
अनिता किराना प्रस्र्याङ्ग 10
लिला इमपोरियम प्रस्र्याङ्ग 10
दिल किराना प्रस्र्याङ्ग 5
नविन किराना प्रस्र्याङ्ग 10
कोपिला किराना प्रस्र्याङ्ग 10
सरस्वती किराना प्रस्र्याङ्ग 10
मिरा किराना प्रस्र्याङ्ग 5
आरोग्य किराना प्रस्र्याङ्ग 15
प्रतिक्षा किराना प्रस्र्याङ्ग 5
मगर किराना गणेशटोल 5
अनिता किराना गणेशटोल 4
शुभम् किराना गणेशटोल 4

कमेन्टहरु
Loading...