लेखनाथ र पोखरामा २८ गते पेट्रोल वितरण गर्ने (कुन कुनमा समेत)

पोखरामा फागुन २८ गते लेखनाथ र पोखरामा पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ ।

आज मिति २०७२।११।२६ गते बसेको वैठकले निम्न लिखित पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्न परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १
सि.नं. पेट्रोल पम्पको नाम र ठेगाना वितरण हुने पदार्थ परिमाण लि. कैफियत
वेलकम ट्रेडर्स पेट्रोल 3000
पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स पेट्रोल 4000
सुभजगदम्वा आयल स्टोर्स, पेट्रोल 4000
इन्द्र ज्योती आयल , लेखनाथ पेट्रोल 3000
जुपिटर पेट्रोलियम, लेखनाथ पेट्रोल 4000
डि.आर. आयल स्टार्स पोखरा पेट्रोल 3000
श्रीओम पेट्रोलियम ट्रेडर्स, पोखरा पेट्रोल 4000
नमिता ट्रेडर्स, पोखरा पेट्रोल 4000
गण्डकी पेट्रोलियम कम्पनी पेट्रोल4000
मनोकामना आयल स्टोर्स, पोखरा पेट्रोल 6000
सारदा आयल, पोखरा पेट्रोल    4000
पञ्चरत्न आयल , पोखरा पेट्रोल   4000
हिमालय पेट्रोलियम कम्पनी, पोखरा पेट्रोल   4000
कमला आयल, पोखरा पेट्रोल    8000
अन्नपूर्ण आयल, विरौटा पेट्रोल 4000
जगदम्वा आयल , पोखरा पेट्रोल 4000
वि.एस. आयल स्टोर्स पेट्रोल 4000
वृहस्पति अयाल स्टोर्स पेट्रोल 4000
अटो क्लिन, पोखरा पेट्रोल 6000
न्यू विवेक, पोखरा पेट्रोल 4000
रानीपौवा आयल , पोखरा पेट्रोल 6000
बराल आयल, पोखरा पेट्रोल   6000 ५०० लि. जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा
कालिका प्रट्रोल पम्प, पोखरा पेट्रोल 3000
विश्वास आयल डि. पोखरा पेट्रोल 4000
सागर आयल पोखरा पेट्रोल 4000
उत्तम आयल, पोखरा पेट्रोल 4000
लान्द्रुक पेट्रोलियम कम्पनी, पोखरा पेट्रोल 4000
पराजुली आयल, पोखरा पेट्रोल 4000
थापा आयल हेमजा पेट्रोल 4000
जयवुद्ध आयल , पोखरा पेट्रोल 4000
मिति २०७२।११।२८ गते निम्नानुसारका पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्नानुसारको पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने ।

कमेन्टहरु
Loading...