CAN

पोखरा महानगरमा १ देखि ५ सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

89

पोखरा महानगरमा १ देखि ५ सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
११५ टंक प्रसाद शर्मा पुरुष ७१ नेपाली काँग्रेस
११४ शारदा कुमारी पराजुली महिला ५१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१११ डिल्ली राम अधिकारी पुरुष ५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
११२ मैत लाल गुरुङ पुरुष ६४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
११३ जुम काजी गुरुङ्ग पुरुष ७२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१४१० कृष्ण प्रसाद पौडेल पुरुष ५८ नेपाली काँग्रेस
१४९ मन बहादुर लाम्गादे पुरुष ४५ नेपाली काँग्रेस
१४८ रुद्र प्रसाद चुवाई पुरुष ६१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१४७ शाहारा प्रधान पुरुष ५० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१४१ मदन भण्‍डारी पुरुष ६४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१४२ काजी मान लामा पुरुष ५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१४४ वीर बहादुर तमाङ्ग पुरुष ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१४३ आश कुमार विश्‍वकर्मा पुरुष ४६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१४६ प्रदीप कुमार राई पुरुष ४९ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
१० १४५ बसन्त बाँस्तोला पुरुष ४९ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१२५ पार्वती खनाल पोख्रेल महिला ३७ नेपाली काँग्रेस
१२४ प्रेम कुमारी साई महिला ५३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१२१ शारदा सुवेदी महिला ५१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१२२ उमा मगर महिला ३१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१२३ राधा गुरुङ महिला ४२ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१३५ नमुना नेपाली महिला २७ नेपाली काँग्रेस
१३४ प्रेम देवी परियार महिला ४९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१३१ स्यानी कान्छी सुनार महिला ७० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१३२ सिता वि. क. महिला ३२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१३३ तिला विश्‍वकर्मा महिला ५३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२११ रामेश्‍वर मल्ल पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस
२१४ दिन नाथ सुवेदी पुरुष ४७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२१३ जीवन विक्रम राणा पुरुष ३५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२१२ विदुर विक्रम राणा पुरुष ५८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२१६ कल्पना गौतम महिला ३९ नेपाल परिवार दल
२१५ माधव प्रसाद पराजुली पुरुष ५१ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२४२ प्रमोद पराजुली पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस
२४१ गौतम विजुक्छे पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस
२४९ राम काजी गुरुङ्ग पुरुष ६१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४८ यम बहादुर पुन पुरुष ५२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४६ रुपलाल सुनार पुरुष ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४७ नीरज विक्रम राणा पुरुष ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४३ अमृत विक्रम राणा पुरुष ४० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२४४ ईन्द्र बहादुर भारी पुरुष ६५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२२१ गोमा सुवेदी महिला ५२ नेपाली काँग्रेस
२२४ मिना कुमारी पराजुली महिला ५९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२२३ रीना पुन गर्वुजा महिला २८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३२ माया सुनार महिला ५६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२३१ सुनिता विश्‍वकर्मा महिला २७ नेपाली काँग्रेस
२३४ हरिमाया परियार महिला २९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२३३ अन्जु विश्वकर्मा महिला ४२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३५ जमुना दमिनी महिला ५६ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३१४ रविन्द्र बहादुर प्रजु पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस
३१५ शसीधर पराजुली पुरुष ६० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३१३ सनक मान सि के पुरुष ६१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३१२ मोतिमान शाक्य पुरुष ७२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३११ विष्णु शंकर ख्वाउजु पुरुष ५६ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३४५ रबिन कायस्थ पुरुष ३८ नेपाली काँग्रेस
३४४ जितेन्द्र कायस्थ पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस
३४६ रन सिं गर्वुजा पुन पुरुष ६७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३४३ प्रताप बानिया पुरुष ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३४८ खुम बहादुर पुन पुरुष २९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३४१ छन्द गिरी पुरुष ६० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३४२ मुक्ती प्रसाद बाँस्तोला पुरुष ५८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३४७ विशाल ताम्राकार पुरुष २५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३२३ लक्ष्मी पराजुली महिला ६४ नेपाली काँग्रेस
३२४ तारा देवी तिवारी (पौडेल) महिला ४२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३२२ राधा अर्याल  आचार्य महिला २९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३२१ माधवी भण्डारी महिला २४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३३४ सवि परियार महिला ४५ नेपाली काँग्रेस
३३५ सुभद्रा परियार महिला ६२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३३२ मनमाया वि.क. महिला ४४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३३१ सृजना मैया सुनाम महिला २७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
४१२ श‌ंकर प्रसाद बाँस्तोला पुरुष ४६ नेपाली काँग्रेस
४११ कृष्ण पराजुली पुरुष ५२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
४१३ लोक नाथ भण्डारी पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
४१४ युद्ध बहादुर कोइराला पुरुष ७२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
४४४ सुवर्ण के.सी. पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस
४४३ पुष्कर बहादुर श्रेष्‍ठ पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस
४४१ अनिल राज कोइराला पुरुष ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
४४२ अब्दुल हमिद मियाँ पुरुष ४६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
४४५ राज कुमार लामा पुरुष ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
४४६ बिम्लेस नाल्मी पुरुष ३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
४४७ अमर सिँह विश्‍वकर्मा पुरुष ७४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
४२२ सरीता पराजुली महिला ५९ नेपाली काँग्रेस
४२१ कल्पना गौतम महिला ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
४२३ जमुना देवी कोइराला महिला ४७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
४३२ विष्णु माया परियार महिला ४६ नेपाली काँग्रेस
४३१ कमला सि.के. महिला ४७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
४३३ प्रेम कुमारी सार्की महिला ४४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
५१३ रामजी प्रसाद कोइराला पुरुष ६० नेपाली काँग्रेस
५१५ धन बहादुर नेपाली पुरुष ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
५१२ प्रकाश कोइराला पुरुष ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
५१४ रुम बहादुर थापा मगर पुरुष ४८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
५११ विष्‍णु पुरी पुरुष ४७ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
५४३ हरि प्रसाद पराजुली पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस
५४४ धन पती वराल पुरुष ६७ नेपाली काँग्रेस
५४८ पुष्‍प राज बराल पुरुष ५५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
५४७ उज्वल खत्री पुरुष ५६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
५४२ नारायण प्रसाद वराल पुरुष ४० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
५४१ नारायण विक्रम शाही पुरुष ५९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
५२४ तारा थापा मगर महिला ३८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
५४५ कुन्जन साई पुरुष ३९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
५४६ विष्णु माया गौतम महिला ४१ नेपाल परिवार दल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
५२३ सिता शर्मा महिला ५१ नेपाली काँग्रेस
५२५ अन्जु के.सी. महिला ३३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
५२२ तारा देवी सुवेदी महिला ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
५२१ अम्बिका सुवेदी महिला ३९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
५३१ हस्तमायाँ नेपाली महिला ५९ नेपाली काँग्रेस
५३२ हरि माया विश्वकर्मा महिला ३६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)