पोखरा महानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

51

पोखरा महानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

फेवातालको मापदण्डमा बनेका आसपासका घर र संरचना महानगरले भत्काइने
फेवातालको मापदण्डमा बनेका आसपासका घर र संरचना महानगरले भत्काइने