CAN

सबै जना फोटो खिच्नेकी

99

mपोखरामा निर्वाचन कार्यालयको आयोजनामा भएको तालिममा दुई आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ र आयुक्त डा।रामभक्त पिवि ठाकुर सगँ तस्विर खिचाउदै सहभागीहरु