Ganthan News Pokhara
All news from Pokhara & around

आहा कति राम्रो चरा

बेलाउती अम्बा खाँदै न्याउली चरा । तस्बिरः कृष्णमणी बराल