पोखरा महानगरमा २१ देखि २५ सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

पोखरा महानगरमा २१ देखि २५ सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : २१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२११५ केवल गिरी पुरुष ४७ नेपाली काँग्रेस
२११४ खगराज आचार्य पुरुष ५० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२११३ श्रीराम सुबेदी पुरुष ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२११६ धन बहादुर कार्की पुरुष ७४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२११७ टिकाराम अधिकारी पुरुष ५० राष्ट्रिय जनमोर्चा
२१११ चेत बहादुर मल्ल पुरुष ५८ अखण्ड नेपाल पार्टी
२११२ रघु नाथ पराजुली पुरुष ५७ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : २१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२१४६ केशव राज पौडेल पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस
२१४५ नव राज सुवेदी पुरुष ३४ नेपाली काँग्रेस
२१४३ नन्द लाल अधिकारी पुरुष ५१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२१४४ राम वहादुर गुरुङ्ग पुरुष ३९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२१४१ चन्द्र वहादुर थापा पुरुष ५० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२१४२ भरत भट्टराई पुरुष २३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२१४८ लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पुरुष ४६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२१४९ डिल्ली राज आचार्य पुरुष ६० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२१४७ कुलचन्द्र कामी पुरुष ५४ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : २१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२१२३ लक्ष्मी जि.सी महिला ३८ नेपाली काँग्रेस
२१२२ अम्बिका थापा महिला ४० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२१२१ खेम कुमारी गिरी महिला ५० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२१२४ रीता ठकुरी महिला ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : २१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२१३३ सुमित्रा परियार महिला ४८ नेपाली काँग्रेस
२१३२ सिता देवी वि.क. महिला ३६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२१३१ छलि माया सुनार महिला ५१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२१३४ सरस्वती दर्जी महिला ३३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : २२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२२११ अशोक गुरुङ् पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस
२२१३ मित्रलाल बराल पुरुष ६८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२२१२ केशव पौडेल पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२२१५ भिम नाथ बराल पुरुष ७१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२२१४ प्रकाश बराल पुरुष ३१ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : २२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२२४१ मातृका प्रसाद वराल पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस
२२४२ सन्तोष दियाली पुरुष २९ नेपाली काँग्रेस
२२४५ ओम प्रसाद गुरुङ्ग पुरुष ५८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२२४६ चेत भक्त शर्मा बराल पुरुष ६२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२२४३ कृष्ण प्रसाद बराल पुरुष ४० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२२४४ राजेन्द्र प्रसाद बराल पुरुष ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२२४८ लोक राज शर्मा बराल पुरुष ७३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२२४७ घनश्याम विश्‍वकर्मा पुरुष ४७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : २२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२२२१ ओम कुमारी गुरुङ्ग महिला ५५ नेपाली काँग्रेस
२२२३ धन कुमारी शर्मा महिला ५० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२२२२ कमला बराल महिला ५० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२२२४ सुमित्रा सुनार महिला ३० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : २२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२२३१ चन्द्र कुमारी कामी महिला ५५ नेपाली काँग्रेस
२२३३ सीता बि.क कामी महिला ३९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२२३२ सिता कुमारी वि.क. महिला ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२२३४ टुकु माया विश्‍वकर्मा महिला ४४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : २३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२३१४ विष्णु प्रसाद पराजुली पुरुष ६२ नेपाली काँग्रेस
२३१३ दाम वहादुर विश्‍वकर्मा पुरुष ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२३१२ भुमी प्रसाद पराजुली पुरुष ५१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३११ पूर्णा खर सुनार पुरुष ६८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२३१६ पुर्णाखर अधिकारी पुरुष ३५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
२३१५ कुल बहादुर भुजेल पुरुष ५३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : २३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२३४८ भरत राज भण्डारी पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस
२३४७ दुर्गा बहादुर घले पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस
२३४६ लोक नाथ पराजुली पुरुष ५७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२३४५ तारा नाथ पराजुली पुरुष ५३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२३४४ विष्णु प्रसाद दाहाल पुरुष ४३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३४३ घनश्‍याम पराजुली पुरुष ५५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३४१ नर बहादुर पराजुली क्षेत्री पुरुष ५५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२३४२ तारानाथ पराजुली पुरुष ६० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२३४९ लोक बहादुर कामी पुरुष ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : २३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२३२४ गिता कुमारी क्षेत्री महिला ४५ नेपाली काँग्रेस
२३२३ लोक कुमारी क्षेत्री महिला ४३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२३२२ विमला पौडेल महिला ३५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३२१ हरिमाया पराजुली महिला ३९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : २३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२३३४ याम कुमारी सुनार महिला ५२ नेपाली काँग्रेस
२३३३ गिता देवी विश्‍वकर्मा महिला ४२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२३३२ टिका माया सुनार महिला ४६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२३३१ सिता सुनार महिला ४३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : २४
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२४१२ भरत बहादुर अधिकारी पुरुष ४१ नेपाली काँग्रेस
२४१३ ओम प्रसाद सुवेदी पुरुष ४७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४१४ बल राम सुबेदी पुरुष २९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४११ लालु प्रसाद अधिकारी पुरुष ४० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२४१५ होम बहादुर विश्‍वकर्मा पुरुष ४१ राष्ट्रिय जनमोर्चा
२४१६ मिन बहादुर बस्नेत पुरुष ४२ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : २४
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२४४४ पदम लाल वस्ताकोटी पुरुष ४० नेपाली काँग्रेस
२४४३ नरहरी दाहाल पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस
२४४६ सोवनाथ भट्टराई पुरुष ३० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४४७ अग्‍नी धर त्रिपाठी पुरुष ४३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४४८ गणेश  वहादुर सुनार पुरुष ६१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४४९ गणेश भक्त वास्ताकोटी पुरुष ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४४२ राम प्रसाद सुवेदी पुरुष २६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२४४१ जगत प्रसाद सुवेदी पुरुष ६३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२४४५ प्रमेश्‍वर सुवेदी पुरुष २६ नेपाल परिवार दल
१० २४४१० आविष्कार सुवेदी पुरुष २३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
११ २४४११ सुर्य बहादुर परियार पुरुष ३१ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : २४
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२४२२ शान्ती देवी तिमिल्सिना महिला ४५ नेपाली काँग्रेस
२४२३ सन्तु देवी सुवेदी महिला ३७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४२४ चित्रा देवी भट्टराई महिला ३७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४२१ मेनुका अधिकारी महिला ५६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२४३६ वुद्धि सरा परियार महिला ३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
२४२५ विन्दु अधिकारी महिला ६७ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : २४
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२४३२ इन्द्र कुमारी कामी महिला ४१ नेपाली काँग्रेस
२४३३ मिना नेपाली महिला ४० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२४३४ फू माया सार्की महिला ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२४३१ हर्कली दमै परियार महिला ५२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२४३७ ववीता नेपाली महिला ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
२४३५ निमर्ला सार्की नेपाली महिला ३८ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : २५
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२५१४ दान बहादुर थापा पुरुष ६२ नेपाली काँग्रेस
२५१६ शोभाकर तिम्सीना पुरुष ६८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२५१३ माधव शरण पौडेल पुरुष ४६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२५१५ टेक बहादुर थापा पुरुष ७० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२५१८ तम बहादुर रोका पुरुष ५१ राष्ट्रिय जनमोर्चा
२५१२ अम्बर बहादुर थापा पुरुष ५७ अखण्ड नेपाल पार्टी
२५१७ बाबुराम अधिकारी पुरुष ४६ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
२५११ चिरिन्जिवी अधिकारी पुरुष ३६ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : २५
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२५४६ अर्जुन पौडेल पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस
२५४५ दिपक बहादुर थापा पुरुष ४० नेपाली काँग्रेस
२५४१० दल बहादुर कुंवर पुरुष ४७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२५४९ जीत बहादुर कार्की पुरुष ४८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२५४३ आरती अधिकारी सापकोटा महिला ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२५४४ दुर्गा प्रसाद तिम्सिना पुरुष ६० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२५४८ दिपक वहादुर पराजुली पुरुष ४३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२५४७ गंगा बहादुर कुंवर पुरुष ७७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२५४११ सविना थापामगर महिला २६ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१० २५४१२ गंगा बहादुर थापा पुरुष ५७ राष्ट्रिय जनमोर्चा
११ २५४२ टिकाराम तिम्सिना पुरुष ६७ अखण्ड नेपाल पार्टी
१२ २५४१ हर्क बहादुर थापा पुरुष ६३ अखण्ड नेपाल पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : २५
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२५२२ भोज कुमारी त्रिपाठी महिला ५७ नेपाली काँग्रेस
२५२४ लक्ष्मी अधिकारी महिला ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२५२१ सिता गुरुङ्ग महिला ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२५२३ सिता घर्ती क्षेत्री महिला ५१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२५२५ सपना जैसी महिला २८ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
२५२६ तुल देवी रोका महिला ४७ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : २५
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
२५३२ बिमला सुचिकार महिला ३३ नेपाली काँग्रेस
२५३३ तारा विश्‍वकर्मा महिला ४६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
२५३१ चित्र कुमारी कामी महिला ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२५३४ पुनम सार्की महिला ३५ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
२५३५ बेल माया वि.क. महिला ४० राष्ट्रिय जनमोर्चा
कमेन्टहरु
Loading...