पोखरा महानगरमा ६ देखि १० सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

पोखरा महानगरमा ६ देखि १० सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
६१४ जगत वहादुर पहारी पुरुष ६१ नेपाली काँग्रेस
६१५ हेम कुमार श्रेष्‍ठ पुरुष ५५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
६१३ लिलाधर अधिकारी पुरुष ६८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
६१२ गणेश बहादुर ढकाल पुरुष ५९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
६१७ बिनोद के.सी. पुरुष २८ राष्ट्रिय जनमोर्चा
६१६ सन्देश गिरी पुरुष २५ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
६११ गिरीराज अधिकारी पुरुष ६४ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
६४६ गोविन्द बहादुर पाहारी पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस
६४११ याम कुमार श्रेष्‍ठ पुरुष ५८ नेपाली काँग्रेस
६४७ विष्णु बहादुर भट्टराई पुरुष ५१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
६४८ हरीकृष्ण पहारी पुरुष ६३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
६४४ रमेश राज पहारी पुरुष ४१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
६४५ प्रेम राज पहारी पुरुष ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
६४३ गोपि मल्ल पुरुष ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
६४२ लाल वहादुर गुरुङ्ग पुरुष ५७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
६४१० राकेश पन्थी पुरुष २७ राष्ट्रिय जनमोर्चा
१० ६४९ श‌ंकर पराजुली पुरुष ३३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
११ ६४१ तारानाथ लम्साल पुरुष ५४ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
६२३ मन्धरा ढकाल महिला ५८ नेपाली काँग्रेस
६२४ पुष्पा पहारी महिला ५६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
६२२ राधा कुमारी अधिकारी महिला ५५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
६२१ मेनका गौतम महिला ४९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
६२५ सीता न्यौपाने महिला ४० राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
६३२ मन सुवा सुनार महिला ७७ नेपाली काँग्रेस
६३३ राम माया विश्‍वकर्मा महिला ४३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
६३१ डल्ली सुनार महिला ६० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
६३४ श्रीमाया नेपाली महिला ४८ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
७१५ राम प्रसाद वस्ताकोटी पुरुष ६१ नेपाली काँग्रेस
७१४ रामचन्द्र बराल पुरुष ५० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
७११ जनक राज पराजुली पुरुष ४२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
७१२ कान्छा कुमार जलारी पुरुष ६४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
७१३ जुमा गुरुङ पुरुष ३३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
७४९ दामोदर बराल पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस
७४१० कीरण गुरुङ्ग पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस
७४७ दिन बन्धु पौडेल पुरुष ५४ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
७४८ किशोर बराल पुरुष ३९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
७४२ सूर्य वहादुर कार्की पुरुष ५९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
७४१ लक्ष्मण अधिकारी पुरुष ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
७४३ राजेन्द्र थापा पुरुष ३३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
७४४ अभिषेक थापा पुरुष ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
७४६ पूर्ण बहादुर लामघादे पुरुष ४७ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१० ७४५ मेख बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ६२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
७२६ मन माया पौडेल(बराल) महिला ४७ नेपाली काँग्रेस
७२४ प्रभा पन्त महिला ५४ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
७२१ बुद्धि माया गुरुङ्ग महिला ४० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
७२२ कोपिला जलारी महिला ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
७२३ उमा देवी गुरुङ्ग महिला ४९ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
७२५ सुनिता सुनार महिला ३७ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
७३३ पार्वती सुनार महिला ५० नेपाली काँग्रेस
७३२ सुक माया नेपाली महिला ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
७३१ श्री माया विश्‍वकर्मा महिला ५६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
८१२ शारदा गिरी महिला ५३ नेपाली काँग्रेस
८१६ रुद्र नाथ बराल पुरुष ४४ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
८१४ लक्ष्मी प्रसाद सुवेदी पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
८११ राजु पौडेल पुरुष ४२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
८१५ प्रेम बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ४८ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
८१३ लेखनाथ भट्टराई पुरुष ५४ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
८४३ कृष्ण मान ठुसाजु पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस
८४४ पुष्प राज सिग्देल पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस
८४९ गोपाल बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ५९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
८४८ लेख नाथ पौडेल पुरुष ५७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
८४६ रविन कुमार विश्वकर्मा पुरुष ४६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
८४५ हिराकाजी श्रेष्‍ठ पुरुष ५२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
८४२ योगेन्द्र कुवर पुरुष २५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
८४१ मणि लाल चालिसे पुरुष ६७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
८४७ राजु पौडेल पुरुष ४३ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
८२२ मिना ढकाल महिला ३८ नेपाली काँग्रेस
८२४ किरण गौतम महिला ४० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
८२३ कृष्ण कुमारी गुरुङ्ग महिला ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
८२१ सरस्वती बस्ताकोटी महिला ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
८३२ जुन माया गहतराज महिला ५४ नेपाली काँग्रेस
८३४ लक्ष्मी कौशल महिला ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
८३३ राम देवी परियार महिला ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
८३१ अमृता रसाइली महिला ३६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
९१६ राम राज लामिछाने पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस
९१३ गोविन्द तुलाचन पुरुष ५८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
९१२ यमुना गुरुङ्ग महिला ५८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
९११ नुरप्रसाद गौतम भन्ने नरबहादुर क्षेत्री पुरुष ७४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
९१४ कृष्ण बहादुर नेपाली पुरुष ३९ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
९१५ लक्ष्मी अधिकारी महिला ३८ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
९४९ सुरेश खवास पुरुष ३८ नेपाली काँग्रेस
९४१० नन्द राम गिरी पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस
९४६ प्रेम बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ५१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
९५४ श्याम लाल श्रेष्‍ठ पुरुष ५७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
९४४ आइत मान गुरुङ्ग पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
९४३ छेवाङ तामाङ पुरुष ६२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
९४२ गणेश कुमार श्रेष्‍ठ पुरुष ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
९४१ टिका राम देवकोटा पुरुष ६४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
९४७ तील बहादुर विश्‍वकर्मा पुरुष ३८ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
१० ९४८ मिन बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ७२ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
९२५ राम माया मानन्धर महिला ४२ नेपाली काँग्रेस
९२३ दिल माया गुरुङ्ग महिला ५७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
९२२ साहेबु नेशा महिला ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
९२१ राजमोती न्यौपाने महिला ५९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
९२४ देवी कुमारी थापा महिला ३८ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. :
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
९३५ गिता नेपाली महिला ४२ नेपाली काँग्रेस
९३३ लक्ष्मी विश्वकर्मा महिला ५२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
९३२ दुर्गा विश्‍वकर्मा महिला ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
९३१ उजेली वि.क. महिला २१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
९३७ रोशनी बि.क. महिला २२ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : १०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१०११ राज कुमार गुरुङ्ग पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस
१०१६ महेन्द्र कुमार गुरुङ्ग पुरुष ६२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१०१२ सुर्य बहादुर बानीया पुरुष ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१०१४ मनवीर गुरुङ्ग पुरुष ८२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१०१५ हर्क बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ६५ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१०१३ जय राम आचार्य पुरुष ४९ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : १०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१०४२ सम्मर बहादुर श्रेष्‍ठ पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस
१०४१ दिपक बहादुर थापा पुरुष ४३ नेपाली काँग्रेस
१०४९ नुना गुरुङ्ग पुरुष ३६ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१०४४ रिम बहादुर क्षेत्री पुरुष ४४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१०४३ किरण प्रसाद भट्टचन पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१०४५ भरतकाजी ढुङ्गाना पुरुष ५९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१०४६ देउ बहादुर पौडेल क्षेत्री पुरुष ७७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१०४८ कृष्‍ण रोक्का पुरुष ४६ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१०४१० लिलाधर अधिकारी पुरुष ५२ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
१० १०४७ मिन बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ४५ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : १०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१०२१ निसा मल्‍ल महिला ३७ नेपाली काँग्रेस
१०२६ सम्झना देवी अधिकारी महिला ५५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१०२२ गोमती तमाङ्ग महिला ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१०२४ इश्‍वरी वैरागी महिला ५१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१०२५ रस कुमारी गुरुङ्ग महिला ७४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१०२३ यमा देवी पौडेल महिला ४१ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : १०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
१०३१ प्रतिभा बि क पोख्रेल महिला ५३ नेपाली काँग्रेस
१०३५ शान्‍ती देवी परियार महिला ४९ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
१०३२ सिता सार्की महिला ३५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
१०३३ उषा नेपाली महिला ३३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१०३४ सुमित्रा नेपाली महिला ३२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
कमेन्टहरु
Loading...