पोखरा महानगरमा ३० देखि ३३ सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

110

पोखरा महानगरमा ३० देखि ३३ सम्म वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेद्वारहरु

जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : ३०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३०१४ दुर्गा प्रसाद सुवेदी पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस
३०१५ श्री राम पोखरेल पुरुष ५२ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३०१२ संगीता पुन महिला ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३०१६ माधव प्रसाद तिवारी पुरुष ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३०१३ पूर्ण शिंह गुरुङ्ग पुरुष ६१ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
३०१८ पार्वती ढकाल महिला ५३ राष्ट्रिय जनमोर्चा
३०१७ मोहन बहादुर थापा पुरुष ५६ अखण्ड नेपाल पार्टी
३०११ खेम राज बास्तोला पुरुष ४८ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : ३०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३०४५ सीता पौडेल महिला ३५ नेपाली काँग्रेस
३०४४ विनोद प्रसाद लामिछाने पुरुष ३८ नेपाली काँग्रेस
३०४७ सोमलाल कडेल पुरुष ६० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३०४६ चोला प्रसाद बराल पुरुष ४७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३०४२ भरतराज न्यौपाने पुरुष ४६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३०४१ कृष्‍ण बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ५८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३०४९ पृथ्वी नारायण कुँवर पुरुष ३१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२३४८ नारायण वहादुर थापा क्षेत्री पुरुष ६४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३०४३ नारायण बहादुर गुरुङ पुरुष ५३ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१० ३०२५ विष्णु माया पन्थी महिला ५४ अखण्ड नेपाल पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : ३०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३०२२ धन सुबा गुरुङ्ग महिला ५५ नेपाली काँग्रेस
३०२४ सारादा वास्तोला महिला ५० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३०२१ बुधि माया गुरुङग महिला ५० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३०२३ कृपा पौडेल महिला ५१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : ३०
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३०३२ कल्पना देवी नेपाली महिला ३२ नेपाली काँग्रेस
३०३३ रमा नेपाली,(सर्कीनी) महिला ४३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३०३१ कौसिला देवी सुनार महिला ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३०३४ शान्ति वि.क. (माहार) महिला ३५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : ३१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३११४ शरद राज सुवेदी पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस
३११६ कमल वहादुर थापा क्षेत्री पुरुष ६० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३११५ सुरेन्द्र कंडेल पुरुष ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३११३ बलराम तिवारी पुरुष ६१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३१२१७ गंगा प्रसाद त्रिपाठी पुरुष ५१ राष्ट्रिय जनमोर्चा
३१११ हरि प्रसाद ढकाल पुरुष ४५ अखण्ड नेपाल पार्टी
३११८ नारायण हरी तिवारी पुरुष ३७ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
३११२ उम नाथ तिवारी पुरुष ४५ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : ३१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३१४५ रबि राज कडेल पुरुष ४३ नेपाली काँग्रेस
३१४४ लेखनाथ ढकाल पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस
३१४९ बिष्णु बहादुर भुजेल पुरुष ६८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३१४८ पुर्ण खर पाण्‍डे पुरुष ५१ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३१४६ पुर्ण बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३१४७ रबी मोहन तिवारी पुरुष ५९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३१४२ प्रकास सापकोटा पुरुष ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३१४३ हेम बहादुर सापकोटा पुरुष ५६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३१४१२ दामोदर पाण्डे पुरुष ३२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१० ३१४१० सावित्री भुजेल महिला ४९ राष्ट्रिय जनमोर्चा
११ ३१४१ अरुण अधिकारी पुरुष ४४ अखण्ड नेपाल पार्टी
१२ ३१४११ ध्रुव राज कडेल पुरुष ३० नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : ३१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३१२२ मिना कुमारी ढुङ्गाना महिला ४६ नेपाली काँग्रेस
३१२४ सावित्री भण्डारी महिला ५४ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३१२३ मैना देवी थापा महिला ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३१२१ हरी देवी अधिकारी महिला ५९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३१२५ शान्ती गुरुङ्ग महिला ३७ राष्ट्रिय जनमोर्चा
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : ३१
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
४९२४४२८ विना सार्कि महिला ३३ नेपाली काँग्रेस
३१२४ विष्णु सुनार महिला ३० नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३१३३ विन्दु परियार महिला ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३१३१ दिपा विश्वकर्मा महिला २९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३१३५ लक्ष्मी सुनार महिला ४० संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : ३२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३२१४ अक्कल वहादुर कार्की पुरुष ६१ नेपाली काँग्रेस
३२१२ खम बहादुर पुन पुरुष ४८ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३२११ श्री प्रसाद पन्थी पुरुष ५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३२१५ हरि प्रसाद धमला पुरुष ४७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३२१३ कमल तिलिजा(पुन) पुरुष ३१ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : ३२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३२४८ धर्म बहादुर बस्नेत पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस
३२४७ मिन बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ६० नेपाली काँग्रेस
३२४४ गोविन्द प्रसाद पगेनी पुरुष ६७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३२४३ विष्‍णु प्रसाद तिवारी पुरुष ५३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३२४१ यज्ञ प्रसाद अधिकारी पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३२४२ अर्जुन मल्ल पुरुष ३७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३२४१० श्रवणराज वाग्ले पुरुष ४२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३२४९ याम बहादुर वि.क. पुरुष ६५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३२४५ दिनेश गुरुङ्ग पुरुष २८ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१० ३२४६ डिल वहादुर गुरुङ्ग पुरुष ६४ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : ३२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३२२४ नर माया गुरुङ्ग महिला ४९ नेपाली काँग्रेस
३२२२ विष्णु माया धमला महिला ५५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३२२१ मन माया लामा महिला ५४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३२२५ विष्णु गुरुङ्ग महिला ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३२२३ शुभद्रा बस्नेत क्षेत्री महिला ४७ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : ३२
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३२३४ शोभा वि.क. महिला ३५ नेपाली काँग्रेस
३२३२ सुन माया नेपाली महिला ४७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३२३१ बसन्ती कामी महिला ५२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३२३५ मन माया वि.क. महिला ५१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३२३३ दुर्गा देवी सुनार महिला ४६ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : वडा अध्यक्ष वडा न. : ३३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३३१४ भोजराज आचार्य पुरुष ४७ नेपाली काँग्रेस
३३१५ शिव प्रसाद आचार्य पुरुष ४३ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३३१७ गोपाल पुन पुरुष ५५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३३१६ अमृतश्वर अधिकारी पुरुष ३६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३३११ रेशम प्रसाद गिरी पुरुष ६३ अखण्ड नेपाल पार्टी
३३१८ चेत वहादुर महत पुरुष ४३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
३३१३ विष्णु प्रसाद आचार्य पुरुष ६३ स्वतन्त्र
३३१२ भिम बहादुर सार्की पुरुष ३४ स्वतन्त्र
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : सदस्य वडा न. : ३३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३३४२ नर बहादुर श्रेष्‍ठ पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस
३३४१ राम चन्द्र अधिकारी पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस
३३४३ लिल बहादुर श्रेष्‍ठ पुरुष ५४ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३३४६ दिपक राज लामिछाने पुरुष ३४ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३३४७ नर बहादुर फकामी मगर पुरुष ३५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३३४८ चीन वहादुर वि.क. पुरुष ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३३४४ विदुर राज अधिकारी पुरुष ५५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३३४५ सोम बहादुर गुरुङ्ग पुरुष ६९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३३४९ नारायण बहादुर मगर पुरुष ५७ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
१० ३३४१० श्रीधर पौडेल पुरुष ३३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : महिला सदस्य वडा न. : ३३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३३२१ दुर्गा देवी के.सी. (थापा) महिला ३७ नेपाली काँग्रेस
३३२२ शान्ति देवी आचार्य महिला ३७ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३३२४ सुष्मा आचार्य महिला ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३३२३ कमला कुमारी श्रेष्ठ महिला २९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
३३२५ कमला गुरुङ्ग महिला ३२ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
जिल्ला : कास्की स्थानीय तह : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका पद : दलित महिला सदस्य वडा न. : ३३
क्र.सं. दर्ता नम्बर उम्मेदवारको नाम लिङ्ग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र
३३३१ मैना सार्की महिला ४० नेपाली काँग्रेस
३३३२ शोभा सार्की महिला ४५ नेपालकम्युनिष्टपार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी)
३३३३ कल्पना वि.क. महिला ३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
३३३४ चन्द्र माया परियार महिला २६ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

👇 यी पोस्टहरु पनि हेर्नुहोस् ।
Loading...