कोभिड १९ महामारीको कारण कृषि क्षेत्रमा आईपरेका वा भबिष्यमा पर्न सक्ने समस्या तथा चुनौतिहरु सम्वोधनका…

कोभिड १९ महामारी प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थसँग सम्बन्धित संकट हो । तर यस महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाएका रणनितिहरु बिशेषत बन्दाबन्दीले कृषि क्षेत्रमा तथा अर्थब्यवसायमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ जसले निकट भविष्यमा खाद्यन्न संकट तथा भोकमरी…