पोखरा १२ मा १ हजार गणना गर्दा यस्तो परिणाम #NepalVotes #Pokhara

पोखरा १२ मा १ हजार गणना गर्दा यस्तो परिणाम

पोखरा १२ मा १ हजार गणना गर्दा यस्तो परिणाम

मेयर
रामजी कुँवर कांग्रेस १२१५४
मान ब जिसी एमाले १२६९२

उप मेयर
सरस्वती गुरुङ कांग्रेस १०९४५
मञ्जुदेवि गुरुङ एमाले १२००९

पोखरा १२ मा
मेयर
रामजी कुँवर कांग्रेस ३३६
मान ब जिसी एमाले ४६४

उप मेयर
सरस्वती गुरुङ कांग्रेस ३७३
मञ्जुदेवि गुरुङ एमाले ३६२
वडा अध्यक्ष
काग्रेस ४१२
एमाले ३००

कमेन्टहरु
Loading...