शिक्षिका र किचन सहयोगी आवश्यकता

शिक्षिका तथा किचन सहयोगी आवश्यकता

पोखरा ६ जरेवरमा रहेको वन्र्डल्याड प्रि–स्कुलका लागि शिक्षिका आवश्यकता परेको हुदाँ इच्छुकले सम्र्पक गर्नु होला ।
शिक्षिकाः २ जना
शैक्षिक योग्यताः कक्षा १२ (मन्टेश्वरी तालिम लिएको)
किचन सहयोगीः १ जना
सम्र्पकः वन्र्डल्याड प्रि–स्कुल पोखरा महानगरपालिका ६ जरेवर
सम्र्पक नम्बरः ९८४६७७२२१२, ९८४९६७७७७८, ९८५१०६८४०८

कमेन्टहरु
Loading...