पोखरा ९ मा ४ सय गणना गर्दा काग्रेस अगाडी#NepalVotes #Pokhara

पोखरा, ४ जेठ /पोखरा ९ मा ४ सय गणना गर्दा काग्रेस अगाडी
मेयर
कागे्रस १४२
एमाले ११४

उपमेयर
काग्रेस ९७
एमाले ९५

वडा अध्यक्ष
काग्रेस १०६
एमाले १०२

कमेन्टहरु
Loading...