Browsing Tag

#धरान उपमहानगरपालिका

धरान उपमहानगरपालिका रमाइलो केहीले कुन अगाडी कहीले कुन

धरान उपमहानगरपालिको रमाइलो केहीले कुन अगाडी कहीले कुन जिल्ला: सुनसरीस्थानीय तह: धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखवडा अध्यक्ष पुरुष मतदातामहिला मतदाताअन्य मतदाताजम्मा मतदाता४३४८२४९३७१०९२८५३ खसेको मतसदर मतबदर मत४४८८७४४००३८८४ …