CAN

हामी दुई आयुक्त

48

chunabeनिवार्चनको ’boutमा पोखरामा शुरु भएको प्रशिक्षणमा भाग लिन पोखरा आएका निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्त पत्रकार सगँ कुरा गर्दै आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ र आयुक्त डा.रामभक्त पिवि ठाकुर ।