फोटो सहितको मतदाता नामावली Nepal’s Voter list with Photo, #Election2074 #NepalVotes

फोटो सहितको आफ्नो र आफ्नो परिवारको मतदाता नामावली हेर्नुहोस, निवार्चन आयोग, नेपाल द्वारा प्रकाशित २०७३ फाल्गुण ९ सम्म १८ वर्ष पुरा भएकाको मतदाता नामावली

Nepal’s Updated Voter list 2073 with Photo, #Election2074 #NepalVotes

Voter list of Nepal, Voter Registration, Nepal Election Commission, Check your name in voter list.
Official Election Commission of Nepal voter list checking site

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल