CAN

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं-७ मतदान केन्द्र श्रीकृष्ण मा.विको मतदाता सुची

158

निर्वाचन आयोगको सूचना अनुसारको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं-७ मतदान केन्द्र श्रीकृष्ण मा.विको मतदाता सुची| अन्य मतदान केन्द्रका मतदाता विवरण हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस्|
जिल्ला : कास्की गा.पा./न.पा. : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं : 7 मतदान केन्द्र : श्रीकृष्ण मा.वि., मासवार

Pokhara ward 7 Shree Krishna Ma Vi Nuwarthok Masbar Voter List