Ganthan News Pokhara
All news from Pokhara & around

लक्ष्मीपुजामा पोखरा झिलमिल

पोखरा बजार झिलमिल देखीएको पोखरा बजार । तस्बिरः सञ्जय शाक्य
0
लक्ष्मीपुजामा पोखरा बजार झिलमिल देखीएको पोखरा बजार । तस्बिरः सञ्जय शाक्य
लक्ष्मीपुजामा पोखरा बजार झिलमिल देखीएको पोखरा बजार । तस्बिरः सञ्जय शाक्य

लक्ष्मीपुजामा पोखरा बजार झिलमिल देखीएको पोखरा बजार । तस्बिरः सञ्जय शाक्य